Průběžné kontroly stavby

STAVÍM DŮM

Naplánujeme s Vámi 5-7 důležitých milníků návštěv v průběhu stavby domu. Naši inspektoři při nich dohlédnou na dodržení správných pracovních postupů, zkontrolují soulad s projektovou dokumentací a odsouhlasí správné provedení.

Naše služba je určena pro všechny, kteří nemají stavební dozor, ale chtějí mít průběžnou kontrolu provedenou odborníkem.

Cena každé návštěvy je 4.500 Kč vč. DPH. Cestovné je 20 km od kanceláře zdarma, další kilometry jsou za sazbu 9 Kč/km. Na závěr Vám provedeme kompletní inspekci nemovitosti, při které se zaměříme na všechny vady a nedodělky finálního provedení.