Kontaktní formulář

Důvěřujte a prověřujte

Před podpisem smlouvy o nákupu nemovitosti byste měli zjistit její skutečný stav a každý solidní prodejce bude vaše rozhodnutí respektovat. V opačném případě vás mnohdy čekají nepříjemná překvapení buď při přímém užívání nebo při její rekonstrukci.

Stavební průzkum – inspekce nemovitostí

Samotnou kontrolu nemovitosti provede náš inspektor. Na místě uskuteční stavebně-technický průzkum včetně fotodokumentace a zasype prodejce technickými dotazy. Interně vyhodnotíme současný stav a hlavně vady a poruchy, které je potřeba odstranit k zajištění řádné funkce nemovitosti podle vašeho očekávání.

Co dostanete

Do několika dnů odevzdáme protokol o inspekci nemovitosti. V protokolu bude technický popis nemovitosti a shrnut skutečný stav jejích součástí. Doporučíme vám, jak bude možné odstranit vady a poruchy, a tyto sanační stavební práce oceníme dle příslušného zákona.

Snižujeme riziko nevýhodné koupě

Díky našemu průzkumu eliminujete riziko skrytých vad na minimum. Máme profesionální vybavení a detailně vypracované metodiky kontroly a jejího vyhodnocení.

Co kontrolujeme

Podrobnější seznam najdete níže, důležité metody a body kontroly si však ponecháváme jako naše know-how.