Co kontrolujeme u starší nemovitosti?

Před nákupem nemovitosti se vyplatí podrobit byt či dům technické kontrole. Po nákupu nemovitosti už problémy často řešíte za své peníze.

Kontaktní formulář
  • Co zkontrolujeme
    v rámci služby

  • Podrobíme kontrole celou nemovitost. U bytů ale prohlédneme i společné prostory, suterény, fasády...

  • Zjistíme kvalitu stavebních konstrukcí, prověříme funkčnost instalovaného vybavení, a zapíšeme vady a poruchy.

  • Specialisté vyhodnotí všechna data z průzkumu, nacení sanaci poruch. Poté vydáme shrnující pasportizaci nemovitosti.

Jdeme najisto a víme co odhalit.

Při pasportizaci nemovitosti se zaměříme hlavně na tyto okruhy:

Statika – trhliny, poruchy, stav nosných konstrukcí, stabilita.

Suterény – zavlhlé omítky, vzlínající vlhkost, plísně, větrání.

Okna – stáří a funkce, netěsnosti, poškozené parapety, kondenzace.

Omítky – trhliny a jejich příčiny, příčiny vlhkostních map.

Podlahy – současný stav a reálná možnost rekonstrukce, plošné výměry

Kanalizace – staří a stav stoupaček i připojovacích potrubí

Voda – historie změn, materiály, tlak.

Vytápění – zdroj vytápění, jeho stáří a funkčnost. Náklady na vytápění. Stav rozvodů tepla.

Elektroinstalace – stáří, stav a materiál rozvodů, rozvaděčů a jističů. Dostatečná kapacita příkonu pro vaše předpokládané vybavení. Stav slaboproudých instalací.

Střecha – přístup, současné opravy, kvalita krovů, u sádrokartonových záklopů sledujeme trhliny a projevy protržených parotěsných izolací a zatékání.

Požární bezpečnost – odstupové vzdálenosti, požární úseky, úniky z budov.

Přístroje

Standardně používáme laserová měřidla, sklonoměry, vlhkoměry, bezkontaktní teploměry, měřiče průtoků vzduchu a elektro zkoušečky.

V určitých případech doporučíme použití termokamery, která odhalí chybějící tepelné izolace a nadměrné úniky tepla. Dalšími rozšířenými službami jsou akustická měření a měření těsnosti fasád a další.

Podklady

Doporučujeme ještě před schůzkou získat od prodejce protokoly o revizích zařízení a projektovou dokumentaci, pokud existuje. Týká se to elektroinstalace, plynu, kotle, komínu, hromosvodu, tlaková zkouška vody, revize kanalizace, a další revize.