Co kontrolujeme u novostaveb?

Před nákupem nemovitosti se vyplatí podrobit byt či dům technické kontrole. Po nákupu nemovitosti už problémy řešíte za své peníze.

Kontaktní formulář
  • Co zkontrolujeme
    v rámci služby

  • Podrobíme kontrole celou nemovitost. U bytů ale prohlédneme i společné prostory, suterény, fasády...

  • Zjistíme kvalitu stavebních konstrukcí, prověříme funkčnost instalovaného vybavení, a zapíšeme vady a poruchy.

  • Specialisté vyhodnotí všechna data z průzkumu, nacení sanaci poruch. Poté vydáme shrnující pasportizaci nemovitosti.

Jdeme najisto a víme co odhalit.

Při pasportizaci nemovitosti se zaměříme hlavně na tyto okruhy:

Statika – trhliny, poruchy, stav nosných konstrukcí, stabilita

Suterény – hydroizolace, tepelné izolace, kvalitu stavebních prací

Okna – funkce, netěsnosti, poškozené parapety, rizika kondenzace

Omítky – rovinnosti, jakost povrchů, odhalíme nekvalitní technologie

Podlahy – rovinnosti pro pokládku nášlapné vrstvy, akustické izolace, dilatace

Vodovod a kanalizace – kvalita provedení svodných a připojovacích potrubí

Vytápění – zdroj vytápění a jeho funkce. Náklady na vytápění. Stav rozvodů tepla.

Elektroinstalace – revize, čistoty krabic, kvalita montáže, stav slaboproudých instalací.

Střecha – přístup, řemeslné provení, rizika tepelných úniků, ošetřeín krovů, stav záklopů, parotěsných izolací

Přístroje

Standardně používáme laserová měřidla, sklonoměry, bezkontaktní teploměry, vlhkoměry a měřiče průtoků vzduchu.

V určitých případech doporučíme použití termokamery, která odhalí chybějící tepelné izolace a nadměrné úniky tepla. Dalšími rozšířenými službami jsou akustická měření a měření těsnosti fasád a další (např. rozbor přítomnosti alergenů)

Podklady

Doporučujeme ještě před schůzkou získat od prodejce protokoly o revizích zařízení a projektovou dokumentaci. Týká se to elektroinstalace, plynu, kotle, komínu, hromosvodu, tlaková zkouška vody, a další revize.