Kupuji dokončenou novostavbu

Přečtěte si víc informací, ať máte nad čím přemýšlet.

Kontaktní formulář

Reklamace skrytých vad

Kupující i prodávající jsou v obchodu s rezidenčními realitami často na pochybách s technickým stavem předmětné nemovitosti. Plánují ji bez omezení ihned obývat nebo rekonstruovat a zklamání, které může přijít, může zahájit proces reklamace skrytých vad v zákonné lhůtě od prodeje.

Stavební průzkum

Proto je dobré ověřit stav nemovitosti a riziko přítomnosti skrytých vad výrazně snížit. Ve vaší nemovitosti provedeme stavebně-technický průzkum a vystavíme osvědčení o pre-inspekci. Zkontrolujeme riziková specifika nemovitosti, vyhodnotíme i vaše obavy z klíčových parametrů a jak s nimi naložit.

Co dostanete

Do několika dnů odevzdáme protokol o pre-inspekci nemovitosti. V protokolu bude technický popis a shrnut skutečný stav jejích součástí. Vystavíme přehledný dokument, ve kterém deklarujeme klíčové vady a jak s nimi naložit.

Hodnota pro kupujícího

Kupujícímu bude předložen protokol, který mu pomůže v rozhodování. Celý proces se tím urychlí a právě tento protokol může být metodou, jak udržet nabízenou cenu nemovitosti.

Co kontrolujeme

Podrobnější seznam najdete níže, důležité metody a body kontroly si však ponecháváme jako
naše know-how.