Co kontrolujeme u prodávané nemovitosti?

Před prodejem nemovitosti se vyplatí podrobit byt či dům technické kontrole. Po prodeji nemovitosti si budete jisti, že peníze nebudete vracet.

Kontaktní formulář
  • Co zkontrolujeme
    v rámci služby

  • Podrobíme kontrole celou nemovitost. U bytů prohlédneme i společné prostory, suterény, fasády...

  • Zjistíme kvalitu stavebních konstrukcí, prověříme funkčnost technického vybavení, a shrneme vady a poruchy.

  • Specialista vyhodnotí všechna data z průzkumu.
    Poté vydáme shrnující protokol Pre-inspekce.

Jdeme najisto a víme co odhalit.

Při pasportizaci nemovitosti se zaměříme hlavně na tyto okruhy:

Statika  – trhliny, poruchy, stav nosných konstrukcí.

Suterény – zavlhlé omítky, vzlínající vlhkost, plísně, větrání.

Okna – stáří a funkce, netěsnosti, poškozené parapety, kondenzace.

Omítky – trhliny a jejich příčiny, zamaskované vlhkostní mapy.

Podlahy – současný stav a reálná možnost rekonstrukce, plošné výměry.

Kanalizace – staří a stav stoupaček i připojovacích potrubí.

Voda – historie změn, materiály, tlak.

Vytápění – zdroj vytápění, jeho stáří a funkčnost. Náklady na vytápění. Stav rozvodů tepla.

Elektroinstalace – stáří, stav a materiál rozvodů, rozvaděčů a jističů. Stav slaboproudých instalací.

Střecha – přístup, současné opravy, kvalita krovů, u sádrokartonových záklopů sledujeme trhliny a projevy protržených parotěsných izolací a zatékání.

Požární bezpečnost – odstupové vzdálenosti, požární úseky, úniky z budov.

Přístroje

Standardně používáme laserové měřidla, sklonoměry, bezkontaktní teploměry, vlhkoměry a měřiče průtoků vzduchu.

V určitých případech doporučíme použití thermokamery, která odhalí chybějící tepelné izolace a nadměrné úniky tepla. Dalšími rozšířenými službami jsou akustická měření a měření těsnosti fasád a další.

Podklady

Doporučujeme ještě před schůzkou připravit si protokoly o revizích zařízení a projektovou dokumentaci, pokud existuje. Týká se to elektroinstalace, plynu, kotle, komínu, bleskosvodu, tlakové zkouška vody, revize kanalizace, a další revize.