Odstraníme hrozbu reklamace nemovitosti po jejím prodeji.

Odhalíme za vás vady nemovitosti a kupující už si na vás nepřijde.

Jak služba funguje?

  • Kontrola nemovitosti
  • V bytě či domu provedeme Pre-inspekci a sepíšeme protokol. Do několika dní pak dostanete výslednou zprávu o nemovitosti se seznamem poruch – a jejich objektivní vliv na budoucí užívání.

  • Platba
  • Po předání výsledné zprávy se zhodnocením celkového stavu nemovitosti vám pošleme fakturu k proplacení.

  •  Výsledek
  • Budete mít prostředek, kterým doložíte reálný stav nemovitosti. Ubude průtahů při prodeji a rizika reklamací v zákonné lhůtě.