Čekám na dokončení bytu

Přečtěte si víc informací, než nám zavoláte

Kontaktní formulář

Jak funguje převzetí bytu?

Proces koupě bytové jednotky je doprovázen tzv. převzetím nemovitosti, kdy máte první a poslední možnost uplatnit nárok na odstranění zjevných vad a nedodělků. Zjevné vady, odhalené až při užívání bytu, jsou klasifikovány jako neoprávněná reklamace a musíte tedy investovat do jejich odstranění sami.

Developer se vždy snaží vady odstranit, protože na základě odstraněných vad a nedodělků je byt předán a má být uhrazena kupní cena. Poté můžete využít k odstranění vad jen reklamační řízení, což je časově náročný proces s nejistým výsledkem. Navíc se to týká pouze projevů skrytých vad.

Sleva z ceny bytu

Často se to nestává, ale pokud některé vady a nedodělky již z nějakého důvodu nejdou odstranit po převzetí bytu, budeme asistovat při jednání o slevě z kupní ceny bytu.

Zastupování klienta

Převzetí bytu se ani nemusíte účastnit. Všechny úkony provádíme také v zastoupení klienta formou plné moci. Přebíráme nemovitost na základě seznámení se s kupní smlouvou. Převzetí bytu provedeme za vás a dohlédneme na úspěšné odstranění vad.

Důvěřujte a prověřujte

Většina developerů je slušných a není v jejich zájmu prodávat nekvalitní bydlení. Technické vady a nedodělky novostaveb nejsou nic výjimečného, ale také nic tragického. Jde jen o to, všechny nedostatky ve vhodnou chvíli najít a poté odstranit nebo vhodně vykompenzovat.

Naši inspektoři

Všichni mají stavební vzdělání a jsou výborně proškolení. Díky svým zkušenostem mohou odhalit i skryté vady a jsou nápomocni ve všech praktických otázkách týkajících se vašeho bytu. Nepostrádají veškeré vybavení nutné pro prohlídky. Laserové délkoměry, dvoumetrové latě a elektro zkoušečky jsou samozřejmostí.

Co kontrolujeme

Podrobnější seznam najdete níže, důležité metody a body kontroly si však ponecháváme jako naše know-how.